Biblio

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Heinrich Berg  [Clear All Filters]
2005
H. Berg, Die Entwicklung des Archivrechts in Österreich, Technicni in vsebinski problemi klasicnega in elektronskega archivirnja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobrazevanja, pp. 425–434, 2005.