Biblio

Export 2 results:
Author Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is Michaela Marek  [Clear All Filters]
Book Chapter
J. Pešek, Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd, in Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, M. Marek, Kováč, D., Pešek, J., and Prahl, R. Brno: , 2009, pp. 163–277.
J. Pešek and Mísková, A., Die Prager Deutsche Universität und die "Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen" als ein kulturell-politisches Doppelzentrum der deutschböhmischen Gesellschaft, in Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, M. Marek, Kováč, D., Pešek, J., and Prahl, R. Wien: V&G, 2010, pp. 189–210.