Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Jiří Pešek  [Clear All Filters]
2009
J. Pešek, Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd, in Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, M. Marek, Kováč, D., Pešek, J., and Prahl, R. Brno: , 2009, pp. 163–277.
J. Pešek, Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd, in Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, M. Marek, Kováč, D., Pešek, J., and Prahl, R. Brno: , 2009, pp. 163–277.