Biblio

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Dušan Kováč  [Clear All Filters]
Book Chapter
J. Pešek, Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd, in Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, M. Marek, Kováč, D., Pešek, J., and Prahl, R. Brno: , 2009, pp. 163–277.