Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is P and Author is Roman Prahl  [Clear All Filters]
2010
Pešek, Jiří, and Alena Mísková, Die Prager Deutsche Universität Und Die "Gesellschaft Zur Förderung Deutscher Wissenschaft, Kunst Und Literatur In Böhmen" Als Ein Kulturell-Politisches Doppelzentrum Der Deutschböhmischen Gesellschaft, in Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Michaela Marek, Kováč, Dušan, Pešek, Jiří and Prahl, Roman, Kultur Als Vehikel Und Als Opponent Politischer Absichten. Kulturkontakte Zwischen Deutschen, Tschechen Und Slowaken Von Der Mitte Des 19. Jahrhunderts Bis In Die 1980Er Jahre (Wien: V&G, 2010), pp. 189–210
2009
Pešek, Jiří, Ernst Späth: Z Moravské Kovárny Do Čela Vídeňské University A Rakouské Akademie Věd, in Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, Michaela Marek, Kováč, Dušan, Pešek, Jiří and Prahl, Roman, Historik Na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, Předsedovi Matice Moravské A Vedoucímu Historického Ústavu Ff Mu, Věnují Jeho Kolegové, Přátelé A Žáci K Šedesátinám. K Vydání Připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor (Brno, 2009), pp. 163–277