Hans Kelsen als Professor an der Deutschen Universität Prag 1936–1938. Biographische Aspekte der Kelsen-Sander-Kontroverse

TitleHans Kelsen als Professor an der Deutschen Universität Prag 1936–1938. Biographische Aspekte der Kelsen-Sander-Kontroverse
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsOlechowski, T, Busch, J
EditorMalý, K, Soukup, L
Book TitleČeskoslovenské právo a právní věda v meziválečném období 1918–1938 a jejich místo v Evropě
Pagination1106–1134
CityPrag
KeywordsBiografisches