Eugenika u hrvatskoj medicini i njezin utjecaj na javnost u razdoblju od 1859. do 1945. [Eugenics in Croatian medicine and its public influence 1859–1945]. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu.

Publication Type:

Thesis

Authors:

Kuhar, Martin

Source:

Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Volume Dr., Zagreb (2015)

URL:

https://core.ac.uk/download/pdf/33324048.pdf