Tomáš Ebendorfer: Déle již mlčet nešlo

Publication Type:

Book Chapter

Authors:

Dušan Coufal

Source:

Turnaj víry. Polemika o kalich na Basilejském Koncilu 1431-1433, Prag (2020)