François Seydoux de Clausonne

15.2.1905 – 30.8.1981
born in Berlin, Germany

Diplomat, Botschafter der Französischen Republik

Honors

Ehrung Titel Datierung Fakultät
Badge of Honor Ehrenz. 1957/58

Zuletzt aktualisiert am 10/22/21