Stephan Hauptmann, Dr. art., Dr. jur. utr.

–1560
born in Wien, Austria

Functions

Dean Juridical Faculty 1555/56
Rector 1556
Rector 1559/60

Prof. des Kirchenrechts, kaiserl. Rat

Zuletzt aktualisiert am 08/27/21