Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd

TitleErnst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2009
AuthorsPešek, J
EditorMarek, M, Kováč, D, Pešek, J, Prahl, R
Book TitleHistorik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor
Pagination163–277
CityBrno
Keywords1900-1945