Ernst Späth: z moravské kovárny do čela vídeňské university a Rakouské akademie věd

Publikationsart:

Book Chapter

AutorInnen:

Jiří Pešek

Quelle:

Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vydání připravili Hana Ambrožová, Bronislav Chocholáč, Libor, Brno, p.163–277 (2009)

Schlüsselwörter:

1900-1945

Notes:

Export Filemaker Zeile 4965