Forschungslehre der Sozialstatistik. Bd. 1–3. [Bd.1 Allg. Grundlegung und Anleitung. | Bd.2 Angew. Sozialstatistik. Bevölkerungsstatistik und spez. Sozialstatistik (1963). | Bd.3 Angew. Sozialstatistik. Volkswirtschaftsstatistik (1964)]

Publikationsart:

Book

AutorInnen:

Charlotte Lorenz

Quelle:

Duncker u. Humblot, Berlin (0)

Notes:

Export Filemaker Zeile 465