Zur Geschlechterpolitik der neoliberalen Hochschulreform

TitelZur Geschlechterpolitik der neoliberalen Hochschulreform
Publication TypeBook Chapter
AutorInnenGenetti, E
Editor:BWK, BM