Biblio

Export 1 results:
Autor Titel Typ [ Jahr(Asc)]
Filters: Autor is Victor Vascenco  [Clear All Filters]
1992
V. Vascenco, Franz Miklosich als Forscher der christlichen Terminologie des Rumänischen, in Miklošičev zbornik. Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Filozofska fakulteta, Odsek za slovanske jezike inknjiževnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture., J. Toporišič, Logar, T., und Jakopin, F. Maribor: Znanstveni inštitut; Univerza, 1992, S. 59–66.